Ανακαίνιση κατοικίας

Η ανακαίνιση μιας υφιστάμενης κατοικίας ή η ανακατασκευή ενός καταστήματος είναι ένα τελείως διαφορετικό έργο από την κατασκευή ενός νέου κτιρίου, συχνά περισσότερο πολύπλοκο. Αυτό συμβαίνει λόγω τον περιορισμών που υπάρχουν. Όλες οι αλλαγές θα πρέπει να εφαρμοστούν πάνω σε υφιστάμενες υποδομές και σχέδια.

Προκειμένου να υλοποιηθεί μία επιτυχημένη ανακαίνιση κατοικίας θα πρέπει να ακολουθήσουμε ευλαβικά ορισμένα συγκεκριμένα στάδια. Σε περίπτωση που παραλείψουμε κάποιο από αυτά θα μας κοστίσει χρονικά, οικονομικά και το σημαντικότερο ψυχολογικά. Αυτό γιατί το αποτέλεσμα δεν θα είναι το επιθυμητό, όπως το είχαμε ονειρευτεί για την κατοικία μας.

Ας δούμε τα στάδια αυτά.

 • Ορισμός των αναγκών και σκοπός της ανακαίνισης κατοικίας.

Προκειμένου να λάβουμε σωστές αποφάσεις για το πώς θα προχωρήσουμε στην ανακαίνιση κατοικίας θα πρέπει να καταλήξουμε στο σκοπό και τις ανάγκες που πρέπει να καλύψουμε.

Επιθυμούμε να κατοικήσουμε εμείς ή θα νοικιάσουμε το ακίνητο μας και με ποιον τρόπο? Θέλουμε να ανεβάσουμε την αξία του προκειμένου να το πουλήσουμε? Προστέθηκε ένα νέο μέλος στην οικογένεια? Θέλουμε να δημιουργήσουμε οικογένεια και ποιος είναι ο οικογενειακός μας προγραμματισμός? Επιθυμούμε να ελαχιστοποιήσουμε το ενεργειακό κόστος ή να εκσυγχρονίσουμε τις υποδομές?

Αυτά και πολλά άλλα είναι ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουμε πριν προχωρήσουμε στο σχεδιασμό της κατοικίας μας. Έτσι μόνο θα λάβουμε σωστές αποφάσεις για μία επιτυχημένη ανακαίνιση.

 • Σχεδιασμός σύμφωνα με τις ανάγκες, το σκοπό και τους τεχνικούς περιορισμούς ή κινδύνους. 

Αφού λάβουμε υπόψη μας και απαντήσουμε στα παραπάνω, ξεκινάει το σημαντικό έργο του σχεδιασμού.

Ο σχεδιασμός θα πρέπει να ανατεθεί σε ένα επιτελείο από εξειδικευμένους επαγγελματίες, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, μηχανολόγους, interior designers και τεχνικούς. Η ομάδα αυτή θα μελετήσει με προσοχή το χώρο σας και θα προτείνει τις βέλτιστες και ενδεδειγμένες λύσεις τόσο σχεδιαστικά όσο και τεχνικά.

Έτσι το αποτέλεσμα της ανακαίνισης είναι αρχιτεκτονικά αρμονικό  και τεχνικά άρτιο με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

 • Επιλογή υλικών και απαραίτητων προϊόντων 

Η επιλογή των υλικών (πλακίδια, δάπεδα, επενδύσεις κτλ) και προϊόντων (έπιπλα κουζίνας, φωτιστικά, είδη υγιεινής κτλ) είναι ιδιαίτερα σημαντική εργασία κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του έργου. Τα υλικά αυτά χαρακτηρίζουν το προσωπικό μας στυλ και δημιουργούν την αίσθηση του χώρου στον οποίο θέλουμε να ζούμε.

Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική είναι η επιλογή και χρήση των ενδεδειγμένων δομικών υλικών (τσιμεντοειδή, μονωτικά, κόλλες, αναστολείς, βερνίκια κ.τ.λ.). Η τεχνολογία σήμερα προσφέρει πολλές δυνατότητες και λύσεις όσον αφορά τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση ζημιών (διάβρωση οπλισμών, υγρασίες, ριγματώσεις κ.τ.λ.).

 • Σύνταξη προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. 

Σε αυτό το σημείο έχουμε καταλήξει στο σχεδιασμό, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν στην ανακαίνιση κατοικίας. Στη συνέχεια θα πρέπει να συνταχθεί ο προϋπολογισμός και το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Εάν προχωρήσουμε στην έναρξη των εργασιών χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί η εργασία αυτή, είναι βέβαιο ότι θα μπλέξουμε σε έναν κυκεώνα καθυστερήσεων και οικονομικής αιμορραγίας και συχνά, τεχνικών λαθών.

 

 • Υλοποίηση έργου ανακαίνισης και επίβλεψη

Εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί όλα τα παραπάνω είμαστε έτοιμοι για την υλοποίηση της ανακαίνισης.

Έχουμε στα χέρια μας λεπτομερή σχέδια, προδιαγραφές, επιλεγμένα υλικά, γνωρίζουμε το κόστος και έχουμε το χρονοδιάγραμμα που μας ορίζει με ποια σειρά θα εκτελέσουν τις εργασίες τα συνεργεία και σε πόσο διάστημα.

Το πιο σημαντικό όμως σε αυτή τη φάση είναι η σωστή διαχείριση και επίβλεψη των συνεργείων, αφού από αυτό εξαρτάται η ποιότητα και ταχύτητα υλοποίησης καθώς και η τήρηση του προϋπολογισμού.

Είναι αδύνατο να έχουμε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από μία ανακαίνιση αν δεν υπάρχει σωστή επίβλεψη από κάποιον έμπειρο επιβλέποντα.

Η προσπάθεια να προχωρήσουμε σε ένα τεχνικό έργο τέτοιας έκτασης όπως μία ανακαίνιση χωρίς επιβλέπουσα εταιρεία (με αυτεπιστασία), πάντοτε οδηγεί σε καθυστερήσεις, κακοτεχνίες (οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν πολύ αργότερα) και οικονομική ζημιά.

Ανάθεση Εργασιών στους ειδικούς

Από τα παραπάνω αντιλαμβάνεται κανείς ότι το έργο της ανακαίνισης δεν είναι μία απλή ή εύκολη εργασία όπως, για παράδειγμα, το φρεσκάρισμα του σπιτιού μας.

Είναι απαραίτητη η συνεργασία πολλών ειδικών επιστημόνων. Τεχνολόγων και επαγγελματιών οι οποίοι θα πρέπει να συνεργάζονται εύρυθμα για να παραδώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Για αυτό το λόγο είναι προτιμότερο να αναθέσετε την ανακαίνιση της κατοικίας σας σε μία τεχνική εταιρεία με εξειδίκευση παρόμοια έργα και είναι βέβαιο ότι τα οφέλη που θα προκύψουν είναι πολλά:

 1. Σωστός σχεδιασμός και πλήρης εκμετάλλευση του χώρου, σύμφωνα με τις ανάγκες μας.
 2. Αρμονικό αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα και αισθητική σύμφωνα με το προσωπικό σας γούστο
 3. Ταχεία υλοποίηση κατασκευής εντός συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος.
 4. Χαμηλό κόστος υλοποίησης, και σίγουρα χαμηλότερο σε σχέση με την πρόσληψη πολλών μεμονωμένων συνεργείων από τον ιδιοκτήτη
 5. Εφαρμογή δομικών και άλλων υλικών σύγχρονης τεχνολογίας τα οποία ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο νέων φθορών μελλοντικά
 6. Εγγυημένο τεχνικά αποτέλεσμα χωρίς κακοτεχνίες που θα δημιουργήσουν προβλήματα άμεσα ή αργότερα
 7. Εγγύηση κατασκευής και τεχνική υποστήριξη στο μέλλον