Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός κατοικιών από την OPUS έχει στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. Το ίδιο ισχύει είτε πρόκειται για χρήση των επιμέρους χώρων ως κατοικία, είτε για κατασκευή είτε για ανακαίνιση κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου.

Η ομάδα αρχιτεκτόνων μας, σχεδιάζει με γνώμονα το όραμα του ιδιοκτήτη, το οικιστικό περιβάλλον στο οποίο θα βρίσκεται η κατοικία, τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και φυσικά την αξιοποίηση τεχνολογιών.