Από την έναρξη ως την αποπεράτωση του κάθε έργου, καταγράφουμε τα ζητούμενα και τις ανάγκες του πελάτη, σχεδιάζουμε το πλάνο δράσης και το χρονοδιάγραμμα, συμφωνούμε στο κόστος εργασιών, επιλέγουμε και ελέγχουμε τους επιμέρους συνεργάτες που θα υλοποιήσουν τις εργασίες. Σε κάθε στάδιο του έργου πραγματοποιούμε ελέγχους ποιότητας και συντονίζουμε την απρόσκοπτη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων συνεργατών. Τέλος, παραδίδουμε την κατασκευή ή την ανακαίνιση στον πελάτη, έχοντας τηρήσει το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό και συνήθως με περισσότερες παροχές από όσες έχουν συμφωνηθεί. Διαχειριζόμαστε κάθε έργο με αδιαμφισβήτητο επαγγελματισμό και με τη δέσμευση ότι όσα έχουν συμφωνηθεί θα τηρηθούν, με στόχο την κανοποίηση του πελάτη.