Ενεργειακές μελέτες υφιστάμενων κτιρίων εκπονούν οι πολιτικοί μηχανικοί της εταιρίας μας, σε συνεργασία με τους αρχιτέκτονες. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο μίας ανακαίνισης σύμφωνα με τις νέες περιβαλλοντικές συνθήκες και τις απαιτήσεις των κλιματικών αλλαγών. Για κάθε νέο έργο μας η αξιοποίηση των φυσικών πόρων είναι βασικό στοιχείο της μελέτης που πραγματοποιούμε. Έτσι πραγματοποιούμε ενεργειακές μελέτες καθώς επιτυγχάνουμε εξοικονόμηση κόστους και ταυτόχρονα σεβόμαστε το περιβάλλον.