Τι είναι η Θερμοπρόσοψη?

Η θερμοπρόσοψη κτιρίου είναι ένα σύστημα που αποτελείται από μία σειρά υλικών τα οποία εφαρμόζονται εξωτερικά σε ένα κτίριο. Έτσι επιτυγχάνουμε τη βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης.

Πλεονεκτήματα θερμοπρόσοψης

 • Με τη θερμοπρόσοψη έχουμε βελτίωση ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου με αποτέλεσμα την «θερμική άνεση» δηλαδή μικρές αυξομειώσεις θερμοκρασίας μέσα στο σπίτι χειμώνα-καλοκαίρι.
 • Η θερμοπρόσοψη επιτυγχάνει δραστική μείωση της απαιτούμενης ενέργειας θέρμανσης και ψύξης. Αυτό έχει ώς αποτέλεσμα όχι μόνο άμεση εξοικονόμηση χρημάτων (χαμηλότεροι λογαριασμοί ρεύματος, μικρότερες παραγγελίες πετρελαίου κτλ.) αλλά και έμμεση καθώς πέφτει το κόστος συντήρησης των συστημάτων.
 • Η θερμοπρόσοψη εξασφαλίζει τέλεια στεγανοποίηση των προσόψεων και προστασία του κτιρίου από εξωτερικές υγρασίες και βακτηρίδια που δημιουργούνται από αυτές.
 • Με τη θερμοπρόσοψη έχουμε μακρόχρονη ωραία εμφάνιση του κτιρίου. Τα χρώματα των επιχρισμάτων δε ξεφλουδίζουν και τα επιχρίσματα δε ρηγματώνουν.
 • Η θερμοπρόσοψη εξασφαλίζει μείωση του κόστους συντήρησης του κτιρίου
 • Η αύξηση της αξίας του ακινήτου που επιτυγχάνεται με τη θερμοπρόσοψη είναι αδιαμφισβήτητη. Σύμφωνα με τον νέο ΚΕΝΑΚ απαιτείται ενεργειακό πιστοποιητικό για κάθε εμπορική πράξη που αφορά το ακίνητο, το οποίο επηρεάζει άμεσα στην εμπορική αξία του ακινήτου

Τι επιλογές έχουμε για θερμοπρόσοψη?

Τα συστήματα όλων των εταιρειών (Thrakon, StO, Kelyfos, Bauer, Knauf κτλ) αποτελούνται από τα παρόμοια υλικά. Η κάθε εταιρεία έχει αναπτύξει διαφορετικές τεχνολογίες σε κάποια από αυτά δίνοντας τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία εφαρμόζονται κατά περίπτωση.

Τα υλικά που απαιτούνται για την εφαρμογή θερμοπρόσοψης είναι τα εξής:

 • Μονωτικές πλάκες πολυστερίνης, σε διάφορες μορφές όπως διογκωμένη, εξηλασμένη, γραφιτούχα κτλ και σε διάφορα πάχη
 • Κόλλα συγκόλλησης των πλακών πολυστερίνης στις προς εφαρμογή επιφάνειες
 • Βύσματα μηχανικής στήριξης των πλακών πολυστερίνης στις προς εφαρμογή επιφάνειες
 • Βασικό επίχρισμα (σοβάς)
 • Υαλόπλεγμα
 • Αστάρι
 • Τελικό επίχρισμα (λευκό ή χρωματισμένο)
 • Χρώμα (σε περίπτωση που δεν επιλεγεί χρωματισμένο τελικό επίχρισμα)

Τι πρέπει να προσέξετε

Κατανόηση του προβλήματος και επιλογή υλικών

Κάθε κτίριο αντιμετωπίζει διαφορετικά προβλήματα τα οποία εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες. Για παράδειγμα την παλαιότητα του κτιρίου, την ποιότητα κατασκευής του, τον τόπο που έχει κατασκευαστεί, την έκθεσή του σε κλιματολογικά φαινόμενα, τον προσανατολισμό του κτλ.

Η επιλογή των λύσεων και των υλικών που θα επιλεγούν είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η επένδυση που θα κάνει ο ιδιοκτήτης δεν είναι αμελητέα και οποιαδήποτε λάθος επιλογή μπορεί να μην φέρει το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Υλικά

Όπως αναφέραμε και παραπάνω όλα τα πιστοποιημένα συστήματα έχουν παρόμοια και καλής ποιότητας υλικά. Έτσι η επιλογή ενός πιστοποιημένου συστήματος αποτελεί εγγύηση. Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην επιλογή των υλικών ιδιαίτερα όσον αφορά την πολυστερίνη και τον σοβά, καθώς ανάλογα με το πρόβλημα συνίσταται διαφορετικού τύπου υλικό. H ενδεδειγμένη επιλογή υλικών ώστε να λυθεί το πρόβλημα χωρίς σπατάλες είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Εταιρεία – Συνεργείο

Το τρίτο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, είναι η εταιρεία που θα κάνει την εφαρμογή.

Η τεχνική εταιρεία που θα επιλεγεί θα πρέπει να έχει ορισμένα χαρακτηριστικά προκειμένου να μην υπάρχουν αστοχίες και οι εργασίες να είναι πιστοποιημένες και εγγυημένες.

 • Να διαθέτει την εμπειρία και τον εξοπλισμό (υγρόμετρα, θερμικές κάμερες κτλ) ούτως ώστε να είναι σε θέση να διαπιστώσει τα προβλήματα του κτιρίου, πιθανές θερμικές γέφυρες, μη εμφανής υγρασίες κτλ και να προτείνει τις κατάλληλες λύσεις ώστε να παρέχει το καλύτερο αποτέλεσμα επίλυση του προβλήματος με χαμηλό κόστος.
 • Να διαθέτει εμπειρία στην χρήση των υλικών και τη διαμόρφωσή τους με τρόπο που να δημιουργεί ελκυστικό αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα.
 • Να διαθέτει πιστοποιημένα συνεργεία από τον προμηθευτή του συστήματος. Η πιστοποίηση είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς καταδεικνύει την εξειδίκευση του συνεργείου στην εφαρμογή των συστημάτων θερμοπρόσοψης. Κυρίως στις μέρες μας χρειάζεται μεγάλη προσοχή, καθώς στην αγορά κυκλοφορούν διάφορα ανεξάρτητα συνεργεία χωρίς πιστοποίηση που χρησιμοποιούν υλικά αμφιβόλου ποιότητας.

Εγγύηση

Μία πολύ σημαντική παράμετρος επιλογής εταιρείας είναι η παροχή γραπτής εγγύησης τόσο για τα υλικά όσο και για την εφαρμογή της θερμοπρόσοψης.

Η εγγύηση δεν είναι απλά ένα χαρτί αλλά μία σύμβαση που πιστοποιεί ότι οι εργασίες έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην παροχή εγγύησης από μία καταξιωμένη εταιρεία.

Κόστος θερμοπρόσοψης

Το κόστος της θερμοπρόσοψης κυμαίνεται από 30 έως 40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (ανάλογα με το αν υπάρχουν αυξημένες ανάγκες μόνωσης, ιδιαίτερα προβλήματα στο κτίριο, πολύπλοκη αρχιτεκτονική κτλ).

Τιμές χαμηλότερες ή υψηλότερες από το εύρος των 30-40€ πρέπει να ελέγχονται προσεχτικά.