Η πολυετής εμπειρία μας στην κατασκευή κτιρίων, μας έχει δώσει το προνόμιο να έχουμε συνεργάτες με τους οποίους έχουμε κοινό όραμα την επιτυχία των έργων που αναλαμβάνουμε. Έτσι μοιραζόμαστε τον ίδιο επαγγελματισμό και ενθουσιασμό για κάθε νέο έργο.
Αρχιτέκτονες, διακοσμητές, οικονομικοί σύμβουλοι, συνεργεία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι μόνο κάποιοι επαγγελματίες από το δίκτυο συνεργατών μας. Διατηρούμε συνεργασία με συνεργεία εξειδικευμένα σε ύδρευση και αποχέτευση και βιοτεχνίες ειδικών ξυλουργικών εφαρμογών. Φυσικά μία μεγάλη λίστα επώνυμων προμηθευτών συμπληρώνει τους συνεργάτες μας.
Όλοι οι συνεργάτες μας είναι πιστοποιημένοι από τους αρμόδιους φορείς ή τους κατασκευαστές των υλικών. Τα συνεργεία μας απαρτίζονται από τεχνίτες με πολυετή εμπειρία στην ειδικότητά τους.