Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, κατασκευή & μετεγκατάσταση επιχείρησης σε νέους χώρους.

Με την υπηρεσία  “construction & all-out relocation” η OPUS αναλαμβάνει τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, την κατασκευή και την ολοκληρωμένη μετεγκατάσταση μίας εταιρείας ανεξαρτήτου μεγέθους ή αναγκών.

H OPUS είναι η μοναδική εταιρεία που μπορεί να υλοποιήσει οργανωμένα ένα τέτοιο έργο αναλαμβάνοντας και υλοποιώντας αποτελεσματικά τόσο τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την κατασκευή όσο και το συντονισμό του έργου της μετεγκατάστασης.

Ανακατασκευή εταιρικών γραφείων και εγκαταστάσεων

Πριν από οποιαδήποτε ανακατασκευή, απαιτείται αρχιτεκτονική μελέτη η οποία επιλύει αρκετά προβλήματα, προλαμβάνει μελλοντικές ανάγκες και δίνει το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα.

Η αρχιτεκτονική μελέτη στηρίζεται πάντα στο briefing από την πλευρά της εταιρείας. Για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη από τον αρχιτέκτονα:

  • ο κλάδος που δραστηριοποιείται η εταιρεία (ναυτιλιακά, πληροφορική, υγεία, υπηρεσίες κτλ),
  • η αισθητική που θέλει η εταιρεία να αποπνέουν οι εγκαταστάσεις της
  • οι βασικοί στόχοι της εταιρείας (ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, περισσότερες θέσεις εργασίας, team-working  κτλ),
  • οι χωροταξικές ανάγκες της εταιρείας,
  • και φυσικά ο προϋπολογισμός

Κατά τη φάση της κατασκευής υλοποιείται η αρχιτεκτονική μελέτη έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες και οι απαιτήσεις της επιχείρησης.

Μετεγκατάσταση επιχείρησης

Σε περίπτωση μετεγκατάστασης της επιχείρησης σε νέες εγκαταστάσεις, το έργο είναι πιο πολύπλοκο.

Συνήθως, είναι αναγκαία η ανακατασκευή των νέων χώρων προχωρώντας τόσο σε αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις όσο και σε Η/Μ υποδομές. Αμέσως μετά ακολουθεί ο συντονισμός του project της μετεγκατάστασης, που αποτελεί το δυσκολότερο task του έργου.

Σε ένα έργο μετεγκατάστασης τα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν πριν προχωρήσουμε στο τελικό στάδιο είναι πολλά.

  • χωροθέτηση,
  • θέσεις εργασίας στελεχών και εργαζομένων,
  • μεταφορά ΙΤ συστημάτων στο μικρότερο δυνατό χρόνο (ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που το αντικείμενο της εταιρείας σχετίζεται με υψηλή διαθεσιμότητα),
  • μεταφορά εξοπλισμού κ.τ.λ.,

ενώ ταυτόχρονα η εταιρεία θα πρέπει να διακόψει τη λειτουργία της για ελάχιστο χρονικό διάστημα, αν όχι καθόλου.

Το έργο λοιπόν της μετεγκατάστασης είναι αρκετά πολύπλοκο, χρειάζεται πολύ προσεχτικό συντονισμό και ένα λεπτομερές και αποτελεσματικό project plan για να επιτευχθούν οι στόχοι.