Η OPUS αναλαμβάνει την ανεξάρτητη Αξιολόγηση Κατάστασης & Κόστους Ακινήτων που θέλετε να διαθέσετε προς πώληση ή του ακινήτου στο οποίο σκοπεύετε να επενδύσετε, προκειμένου η επένδυση σας να είναι επιτυχημένη και στα πλαίσια της αγοράς.

Η έμπειρη ομάδα νομικών, συμβολαιογράφων, πολιτικών μηχανικών, μηχανικών δομικών έργων, μηχανολόγων και μεσιτών της OPUS μελετάει και αξιολογεί το ακίνητο και σας υποβάλει πλήρη αιτιολογική έκθεση καθώς και εκτιμώμενο κόστος με βάση τις πραγματικές τιμές της ελληνικής αγοράς ακινήτων.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:

  • έλεγχο τίτλων και νομική κατάσταση
  • έλεγχο φακέλου αδείας για πιθανές παρατυπίες ή πολεοδομικές παραβάσεις οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στη μεταβίβαση ή την ανακατασκευή του ακινήτου
  • έλεγχο και αξιολόγηση τιμών ανά περιοχή και είδος ακινήτου (οικόπεδο, κατοικίας, διαμέρισμα, παλαιότητα κτλ)
  • τεχνικό έλεγχο κατάστασης κατασκευής και Η/Μ υποδομών
  • ειδικά χαρακτηριστικά ακινήτου που επηρεάζουν την αξία του (ιστορική αξία, θέα, πρόσβαση σε αεροδρόμια και ΜΜΜ, ποιότητα κατασκευής κτλ)
  • ακριβής εκτίμηση χρόνου και κόστους ανακατασκευής ή ανακαίνισης μετά την αγορά (εφόσον απαιτείται)

Αναθέστε στην  OPUS την αξιολόγηση του ακινήτου που σας ενδιαφέρει και διαπραγματευτείτε με βάση την πραγματική του αξία και προοπτική.