Η OPUS παρέδωσε την Παρασκευή 3 Ιουνίου το έργο αποκατάσταση όψεων (1500 μ²), συντήρησης, χρωματισμών και αποκατάστασης PILOTIS και πεζοδρόμιου στην περιοχή του Κεφαλαρίου.

Η εξαιρετικής ποιότητας οικοδομή είχε αρχίσει να παρουσιάζει σημάδια φθοράς. Αυτό κυρίως λόγω αποσαθρώσεων επιχρισμάτων και διάβρωσης οπλισμού, τα οποία αντιμετωπίστηκαν με χρήση ρητινούχων υλικών.

Για την αποκατάσταση όψεων, η επιλογή των χρωμάτων έγινε πολύ προσεχτικά. Mε γνώμονα τον εκμοντερνισμό των αποχρώσεων μεν, αλλά χωρίς το κτίριο να χάσει τον χαρακτήρα του.

Σε μία άλλη παρέμβαση τοποθετήθηκαν στα μπαλκόνια προστατευτικοί ανεμοθώρακες από κρύσταλλο με αμμοβολή ούτως ώστε να διαφυλάσσεται η ιδιωτικότητα των κατοίκων.

Στην PILOTIS κατασκευάστηκαν χωρίσματα για την προστασία του γκαράζ αλλά και την καλύτερη εμφάνιση του χώρου. Τόσο για πρακτικούς αλλά και για αισθητικούς λόγους τα χωρίσματα επενδύθηκαν με πέτρα Καρύστου. Στη συνέχεια φωτίστηκαν με έμμεσο εφαπτομενικό φωτισμό LED.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης του πεζοδρομίου. Εργασίες έγιναν και στο δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων με τοποθέτηση νέων αγωγών και σωληνώσεων. Έτσι επιλύθηκε το πρόβλημα της εισροής μεγάλης ποσότητας ομβρίων στην είσοδο του κτιρίου.