Για την επίβλεψη στην κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση, ορίζεται ο διευθυντής  έργου (Project Manager). Ο υπεύθυνος, σε συνεργασία με τη διοίκηση της εταιρίας μας, παρακολουθεί και ελέγχει όλες τις παραμέτρους, όπως το χρονοδιάγραμμα  εργασιών, την τήρηση του συμφωνημένου κόστους, την έγκαιρη παράδοση κάθε επιμέρους εργασίας, ώστε να υπάρχει μία σταθερή και αδιάκοπη ροή των συνεργείων στον χώρο.