Γνωρίστε την OPUS και το OPUS Design and construction chemistry Lab…τον έμπειρο, αξιόπιστο και συνεπή συνεργάτη σας σε ότι αφορά την αρχιτεκτονική ανακατασκευή,  συντήρηση, ή διαχείριση των κτιρίων σας.

Γνωρίστε έναν νέο τρόπο προσέγγισης των αναγκών σας, γνωρίστε έναν σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο δουλειάς, γνωρίστε έναν αξιόπιστο συνεργάτη και φίλο.

Στην OPUS δραστηριοποιούμαστε  από το 2000 στο χώρο των κτιριακών κατασκευών.

Εξειδικευόμαστε κυρίως στον δυσκολότερο τομέα των κατασκευών και συγκεκριμένα στις μικρότερης ή μεγάλης έκτασης ανακατασκευές υφιστάμενων κτιρίων και εγκαταστάσεων.

Οι αρχές μας όσον αφορά την προσέγγιση της δουλειάς μας και των πελατών είναι ξεκάθαρες και συνοψίζονται στα εξής:

  • Aesthetics. Αρχιτεκτονική και αισθητική προσέγγιση οποιασδήποτε εργασίας.
  • State of the art. Συνεχής ενημέρωση των νέων συστημάτων δόμησης, συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού μας και τεχνική αρτιότητα σε κάθε έργο που παραδίδουμε.
  • Reliability. Άμεση, αξιόπιστη και αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών μας.
  • Advantageous offer. Πολύπλευρη μελέτη της ανάγκης του πελάτη μας και υποβολή της συμφερότερης για αυτόν τεχνικής και οικονομικής πρότασης (durability/time/cost ratio)
  • Relationships’ Building: Η πρότασή μας και η επιτυχημένη υλοποίησή της στοχεύουν αποκλειστικά και μόνο στο χτίσιμο σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τον πελάτη μας.

Οι αρχές και οι αξίες μας διέπουν όλη την ομάδα των εξειδικευμένων συνεργατών μας μέσα από τη λειτουργία του OPUS Design and construction chemistry Lab…μία ομάδα έμπειρων αρχιτεκτόνων, σχεδιαστών, τεχνικών, project και financial managers οι οποίοι εργάζονται αποκλειστικά προς το δικό σας συμφέρον σε ότι αφορά τα ακίνητά σας.